อัพเดทข้อมูล..

ปรับข้อมูลสมาชิก..

อัพโหลดรูปภาพ..
0%

Glowy
GLO0022

230 ฿

เตรียมพร้อมรับมือ กับไข้หวัดหรืออาการไม่สบายแต่เนิ่น ๆ
ด้วย GLOWY Digital Thermometer (ET-101) ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
มีไว้ในบ้าน อุ่นใจนะคะ
---------------------------------------------
GLOWY Digital Thermometer (ET-101)
ปรอทวัดไข้ดิจิตอล โกลวี่ รุ่น ET-101 เป็นเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกายที่สามารถอ่านค่า อุณหภูมิได้ สามารถใช้วัดอุณภูมิทางปาก, ทางรักแร้ หรือทวารหนักได้ ขนาดกระทัดรัด สะดวกในการพกพา อุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ใช้ได้ทั้งในคลินิกหรือที่บ้าน ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
● ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±0.1°C (±0.2°F)
● วัดอุณหภูมิและแสดงผลภายใน 5 วินาที
● ช่วยแปลผลอุณหภูมิที่วัดได้ให้เข้าใจได้ โดยแสดงผลผ่านลูกศรชี้ที่แถบสีบนตัวเครื่อง
○ สีเขียว - อุณหภูมิที่อ่านได้น้อยกว่า 37.3 ºC
○ สีเหลือง - อุณหภูมิที่อ่านได้อยู่ระหว่าง 37.3 - 37.8 ºC
○ สีแดง - อุณหภูมิที่อ่านได้มากกว่า หรือเท่ากับ 37.8 ºC
● สามารถใช้วัดอุณภูมิทางปาก, ทางรักแร้ หรือทวารหนักได้
● ใช้จุ่มเพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำได้
● ปลายหัววัด โค้งงอได้
● แสดงผลบนจอ LCD ขนาด 24 × 15 mm
● มีเสียงแจ้งเมื่อเสร็จสิ้นการวัดอุณหภูมิ
● มีเสียงเตือนเมื่อตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า 37.8 ºC
● บันทึกค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ 10 ครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการติดตามค่าอุณหภูมิ
● แสดงการอ่านอุณหภูมิในหน่วย ºC หรือ ºF
● เครื่องปิดเองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 10 นาที เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
● ไอคอนการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
● มาพร้อมกล่องใส่ สำหรับเก็บเทอร์โมมิเตอร์
● รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เลือกซื้อ
จำนวน
หยิบใส่รถเข็น

เตรียมพร้อมรับมือ กับไข้หวัดหรืออาการไม่สบายแต่เนิ่น ๆ
ด้วย GLOWY Digital Thermometer (ET-101) ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
มีไว้ในบ้าน อุ่นใจนะคะ
---------------------------------------------
GLOWY Digital Thermometer (ET-101)
ปรอทวัดไข้ดิจิตอล โกลวี่ รุ่น ET-101 เป็นเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกายที่สามารถอ่านค่า อุณหภูมิได้ สามารถใช้วัดอุณภูมิทางปาก, ทางรักแร้ หรือทวารหนักได้ ขนาดกระทัดรัด สะดวกในการพกพา อุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ใช้ได้ทั้งในคลินิกหรือที่บ้าน ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
● ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±0.1°C (±0.2°F)
● วัดอุณหภูมิและแสดงผลภายใน 5 วินาที
● ช่วยแปลผลอุณหภูมิที่วัดได้ให้เข้าใจได้ โดยแสดงผลผ่านลูกศรชี้ที่แถบสีบนตัวเครื่อง
○ สีเขียว - อุณหภูมิที่อ่านได้น้อยกว่า 37.3 ºC
○ สีเหลือง - อุณหภูมิที่อ่านได้อยู่ระหว่าง 37.3 - 37.8 ºC
○ สีแดง - อุณหภูมิที่อ่านได้มากกว่า หรือเท่ากับ 37.8 ºC
● สามารถใช้วัดอุณภูมิทางปาก, ทางรักแร้ หรือทวารหนักได้
● ใช้จุ่มเพื่อวัดอุณหภูมิของน้ำได้
● ปลายหัววัด โค้งงอได้
● แสดงผลบนจอ LCD ขนาด 24 × 15 mm
● มีเสียงแจ้งเมื่อเสร็จสิ้นการวัดอุณหภูมิ
● มีเสียงเตือนเมื่อตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิสูงกว่า 37.8 ºC
● บันทึกค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ 10 ครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการติดตามค่าอุณหภูมิ
● แสดงการอ่านอุณหภูมิในหน่วย ºC หรือ ºF
● เครื่องปิดเองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 10 นาที เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
● ไอคอนการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
● มาพร้อมกล่องใส่ สำหรับเก็บเทอร์โมมิเตอร์
● รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ